Indtægtsafdelingen har forlænget momssatsreduktionen til 7% i et andet år